Lò Đốt Dầu DO-FO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHO LOẠI LÒ HƠI ĐỐT DẦU

Nồi hơi đốt dầu hộp khói ướt:

Đặc tính kỹ thuật:

Kiểu ống lò ống lửa, nằm ngang 3 pass,
Hộp khói ướt
Hiệu suất: 89 ~ 90%
Điều khiển: hoàn toàn tự động
Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO
Năng suất sinh hơi kg/h 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Áp suất làm việc (1) bar 10 10 10 10 10 10
Nhiệt độ hơi bão hòa oC 183 183 183 183 183 183
Diện tích tiếp nhiệt kg/h 92.5 123.5 154 186.4 217.5 230
Suất tiêu hao nhiên liệu (2) m3 365 125 610 740 850 970
Thể tích chứa hơi m3 1.55 1.65 1.85 2.05 2.21 2.42
Thể tích chứa nước m3 4.20 4.52 5.56 6.60 7.58 8.12
Kích thước nồi hơi (3)
Dài m 4.45 5.11 5.88 6.21 6.45 6.75
Rộng m 3.00 3.00