Tại Sao Phải kiểm Định lò Hơi

Kiểm định lò hơi là thực hiện các phương pháp khoa học nhằm xác nhận tình trạng kỹ thuật của lò hơi so với các tiêu chuẩn và quy chuẩn. Như vậy khi nào thì cần kiểm định lò hơi và khi kiểm định thì gồm những bước nào?

1.KIỂM ĐỊNH LÒ HƠI KHI NÀO?

Kiểm định lò hơi nhằm đảm bảo lò hơi hoạt động an toàn.

Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của lò hơi theo các quy chuẩn kỹ thuật quôc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của lò hơi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời han của lần kiểm đinh trước.
Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn lò hơi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:Khi sử dụng lại các nồi hơi và nồi đun nước nóng đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt,….

Các bước kiểm định lò hơi tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đã đạt yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *